KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN NÂNG CAO

ADVANCED COACHING FOR PERFORMANCE

I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học học viên sẽ: 

 • Giúp bạn có thể phát triển tối đa những tiềm năng của nhân viên
 • Tạo ra một không khí truyền năng lượng để đạt hiệu quả
 • Thúc đẩy hiệu quả công việc của tất cả nhân viên
 • Hiểu giá trị của Huấn luyện và gia tăng mong muốn thực hành Huấn luyện của bạn
 • Tác động và ảnh hưởng của các hoạt động phát triển đội ngũ với việc quản lý hiệu quả

 

II.ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Khóa học được thiết kế dành cho chuyên viên, giám sát và quản lý đã học qua và rèn luyện kỹ năng huấn luyện trên công việc.

 

III.CẤU TRÚC

Khóa học được diễn ra liên tục 1,5 ngày với phương pháp phù hợp với nhu cầu của người đi làm, bao gồm: Bài tập tình huống, diễn vai, thảo luận nhóm, đánh giá trước và sau khóa học.


 

IV.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1: GIÁ TRỊ CỦA VIỆC HUẤN LUYỆN

 • Tác động và ảnh hưởng của các hoạt động phát triển đội ngũ với việc quản lý hiệu quả
 • Tạo động lực thông qua việc truyền cảm hứng và kết nối đội ngũ

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN NÂNG CAO

 • Quy trình đào tạo và phát triển nhân viên thông minh – Chu trình ABCD
 • Ứng dụng của quy trình thẩm tra đánh giá 4D đối với việc huấn luyện và phát triển con người
 • 4 giai đoạn huấn luyện và phát triển con người
 • Khơi gợi cảm hứng và cam kết thông qua việc thành lập Động Lực & Năng Lực
 • Phân tích và ứng dụng mô hình GROWTH để phát triển kỹ năng

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN VÀ CUNG CẤP PHẢN HỒI HÀNG NGÀY

 • Phản hồi tạo động lực theo mô hình STAR
 • Đánh giá những cải tiến dựa vào kết quả và đưa ra kết hoạch phát triển cá nhân sâu hơn (GAINS)

PHẦN 4: KỸ NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ PHẢN HỒI

 • Kỹ năng giao tiếp và tạo môi trường hợp tác
 • Kỹ năng quan sát phi ngôn từ và hành vi
 • Kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả
 • Kỹ năng lắng nghe và khuyến khích
 • Kỹ năng truyền đạt và gợi ý hiệu quả

PHẦN 5: GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN THÀNH CÔNG

 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu quả công việc
 • Thúc đẩy sự cam kết để đạt được những mục tiêu và hiệu quả công việc cao hơn
 • Củng cố tinh thần đội nhóm và tối ưu hóa nguồn lực để đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc
 • Triển khai đánh giá hiệu quả công việc hướng đến những cải tiến mới
 • Thực hành và đóng vai

VMP Academy chuyên thiết kế, xây dựng và vận hành lộ trình đào tạo dành cho Doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public) – Hotline: 1800 6981 – 0909 38 28 64 hoặc Email: daotao@vmptraining.com