• Lãnh đạo theo tình huống – Bayer (13,14-5-2019) XEM THÊM 
 • Field Coaching – Marico (8,9-5-2019) XEM THÊM 
 • Kỹ năng chăm sóc KH – Hiệp Phước(7,8-5-2019) XEM THÊM 
 • Grow Coaching – THP (19,20/4/2019) XEM THÊM  
 • Quản lý dự án – Long Hưng (5,6/4/2019) XEM THÊM  
 • Coaching SKills – EVN (5,6/4/2019) XEM THÊM  
 • Grow Lãnh đạo tạo ảnh hưởng (2/4/2019) XEM THÊM 
 • Coaching – THP (2/4/2019) XEM THÊM 
 • Quản lý cấp trung – Bà Nà Hills (28,29/3/2019) XEM THÊM 
 • Ứng dụng Trò chơi trong Đào tạo (22/03/2019) XEM THÊM
 • Cafe and Learn (05/03/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills (01,02/03/2019) XEM THÊM
 • Selling Skills – Đồng Tâm (24,25/02/2019) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – URC (27,28/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills – ISUZU.HN (9,10/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills – ISUZU.HN (7,8/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills (22,23/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (8,9/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – Public (2,3-6-2018) XEM THÊM
 • Movitation & Coaching Skills – LAZADA XEM THÊM
 • ADVANCED LEADERSHIP COACHING XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (9,10/3/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng phỏng vấn nhân sự – Bà Nà Hills (26,27/02/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng bán hàng, Coaching – BIC (21,22/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề – MICOEM (18/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề – MICOEM (14/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng quản lý đội ngũ – VINAMILK (26,27/12/2017) XEM THÊM
 • QUẢN LÝ CẤP TRUNG – ISUZU XEM THÊM
 • PROFESSIONAL SELLING SKILLS – KỸ NĂNG BÁN HÀNG (21,22/04/2017) XEM THÊM
 • SELLING SKILLS –KỸ NĂNG BÁN HÀNG – AGUETTANT XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – HOLCIM XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – TÂN CẢNG SÀI GÒN XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – ATAD(31/3-1,2/4/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – QUẢN LÝ CẤP TRUNG – TÂN HIỆP PHÁT (6,7/07/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (21,22/06/2017) XEM THÊM
 • Sales Coaching – Toyota Cần Thơ (22,23/02/2019) XEM THÊM
 • Phong Thủy – Quốc Cường Land (15/01/2019) XEM THÊM
 • Digital Marketing – Quốc Cường Land (10/01/2019) XEM THÊM
 • Coaching Skills For Manager (22,23/11/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng đàm phán hiệu quả – VASC (20,21/11/2018) XEM THÊM
 • Advanced Triz Training – Việt Nam Mộc Bài (13,14/11/2018) XEM THÊM
 • Advanced Triz Training – Việt Nam Mộc Bài (11,12/11/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – COSMOS (16,17/10/2018) XEM THÊM
 • Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp (8,9-10-2018) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – LINKHOUSE (27,28/9/2018)XEM THÊM
 • Quản lý bán hàng hiệu quả – LINKHOUSE (25,26/9/2018) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (15,16/04/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER – MICOEM(4,5,6/01/2018) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ – (14,15,16/12/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – SAMSUNG XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – HondaLock (24,25/11/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (23,24/03/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (27,28/12/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (14,15/10/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (26,27/08/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG (02,03/04/2017) XEM THÊM
 • LEADERSHIP SKILLS-KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (16,17/02/2017) XEM THÊM
 • NĂNG LỰC GIÁM SÁT XEM THÊM
 • TƯ DUY NHÀ LÃNH ĐẠO XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (02,03/07/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (23,24&30/1/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17&24,25/10/2015) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 1) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 2) XEM THÊM
 • LEARN TO LEAD – SHINHAN BANK(4/4/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH,HIỂU NGƯỜI”-HCM (09/05/2017) XEM THÊM
 • TEAM LEADER FOUNDATINON (30/03/2016) XEM THÊM
 • TEAM POWER (25/02/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP – DE HEUS XEM THÊM
 • PLAN FOR LIFE – LIFUNG XEM THÊM
 • HOW TO RESOLVE CONFLICTS AT WORK – CCI XEM THÊM
 • LEADERSHIP FOUNDATIONS – MASAN(21,22/6/2016) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – URC (27,28/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills – ISUZU.HN (9,10/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills – ISUZU.HN (7,8/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills (22,23/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (8,9/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – Public (2,3-6-2018) XEM THÊM
 • Movitation & Coaching Skills – LAZADA XEM THÊM
 • ADVANCED LEADERSHIP COACHING XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (9,10/3/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng phỏng vấn nhân sự – Bà Nà Hills (26,27/02/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng bán hàng, Coaching – BIC (21,22/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề – MICOEM (18/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề – MICOEM (14/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng quản lý đội ngũ – VINAMILK (26,27/12/2017) XEM THÊM
 • QUẢN LÝ CẤP TRUNG – ISUZU XEM THÊM
 • PROFESSIONAL SELLING SKILLS – KỸ NĂNG BÁN HÀNG (21,22/04/2017) XEM THÊM
 • SELLING SKILLS –KỸ NĂNG BÁN HÀNG – AGUETTANT XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – HOLCIM XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – TÂN CẢNG SÀI GÒN XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – ATAD(31/3-1,2/4/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – QUẢN LÝ CẤP TRUNG – TÂN HIỆP PHÁT (6,7/07/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (21,22/06/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (15,16/04/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER – MICOEM(4,5,6/01/2018) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ – (14,15,16/12/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – SAMSUNG XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – HondaLock (24,25/11/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (23,24/03/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (27,28/12/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (14,15/10/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (26,27/08/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG (02,03/04/2017) XEM THÊM
 • LEADERSHIP SKILLS-KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (16,17/02/2017) XEM THÊM
 • NĂNG LỰC GIÁM SÁT XEM THÊM
 • TƯ DUY NHÀ LÃNH ĐẠO XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (02,03/07/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (23,24&30/1/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17&24,25/10/2015) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 1) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 2) XEM THÊM
 • LEARN TO LEAD – SHINHAN BANK(4/4/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH,HIỂU NGƯỜI”-HCM (09/05/2017) XEM THÊM
 • TEAM LEADER FOUNDATINON (30/03/2016) XEM THÊM
 • TEAM POWER (25/02/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP – DE HEUS XEM THÊM
 • PLAN FOR LIFE – LIFUNG XEM THÊM
 • HOW TO RESOLVE CONFLICTS AT WORK – CCI XEM THÊM
 • LEADERSHIP FOUNDATIONS – MASAN(21,22/6/2016) XEM THÊM