COACHING MOTIVATION - ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP


Hãy LIÊN HỆ & ĐĂNG KÝ để nhận ngay giải pháp phù hợp dành cho Doanh Nghiệp của bạn – Hotline: 1800 6981

Khóa học Coaching Motivation được tổ chức theo yêu cầu của Doanh Nghiệp.

Chúng tôi thực hiện chuyên sâu khóa học này tùy theo từng nhu cầu của Doanh Nghiệp gồm 3 bước: TRƯỚC – TRONG – SAU

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, mảng “Custom Programs / Đào tạo In-house” của SmartCoach sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Quy Trình Và Các Bước Tư Vấn – Thiết Kế- Đào Tạo:

  • Bước 1 – Analysis : Phân tích nhu cầu đào tạo
  • Bước 2 – Design: Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo 
  • Bước 3-Develop: Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với doanh nghiệp 
  • Bước 4-Implement: Triển khai đào tạo
  • Bước 5-Evaluate: Đánh giá sau đào tạo (nếu có)

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

VMP Global Training chuyên tư vấn thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia (Custom Programs / Đào tạo In-house)