COACHING SKILLS FOR MANAGER

Sếp NHÀN, Nhân viên GIỎI

MỤC ĐÍCH


Nhẳm giúp Người quản lý nâng cao năng lực huấn luyện và phát triển nhân viên, chương trình này được thiết kế để:

 • Giúp quản lý trở nên nhàn hơn khi có những nhân viên đủ năng lực và động lực làm việc;
 • Để có được nhân viên giỏi có đủ năng lực và động lực làm việc;
 • Nâng cao năng lực huấn luyện và phát triển đồng thời hoàn thiện bản than để trở thành huấn luyện viên đáng tin cậy trong quản lý;
 • Để gia tang năng suất làm việc của nhân viên;
 • Nhằm hướng tới đạt mục tiêu chung của cả nhóm quản lý;
 • Tiết kiệm thời gian hoàn thành mục tiêu;
 • Giảm thiểu rủi ro khi giao việc;
 • Gia tăng sự gắn kết của nhân viên với quản lý và một phần giữ chân nhân viên;

 

MỤC TIÊU


Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được:

 1. Hiểu rõ khai niệm huấn luyện, phân biệt rõ: Giáo dục, Đào tạo, Huấn luyện và xác định được những gì cần làm trong một cuộc huấn luyện;
 2. Nắm rõ 7 lý do đủ lớn để người quản lý huấn luyện và phát triển nhân viên;
 3. Hiểu rõ 5 tác động tích cực đến kết quả công việc khi huấn luyện nhân viên;
 4. Vận dụng mô hình 4 phương pháp phát triển năng lực tương ứng với 4 nhóm nhân viên phổ biến;
 5. Sỡ hữu quy trình huấn luyện và phát triển nhân viên – ABCD do nhiều tập đoàn lớn áp dụng;
 6. Am hiểu được đối tượng cần huấn luyện trong nhóm và phân bổ thời gian huấn luyện và hát triển nhân viên hiệu quả với từng nhân viên;
 7. Vận dụng với 3 phương pháp huấn luyện linh hoạt: GLAP – On the Job, PHL – Field Coaching và GROW Coaching;
 8. Nắm rõ nguyên tắc phản hồi – FAST
 9. Lập bản kế hoạch và áp dụng cho từng nhân viên ngay sau chương trình

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


PHƯƠNG PHÁP & THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình được thực hiện theo phương pháp kết hợp giữa đào tạo và huấn luyện tại lớp với nhiều hoạt động đa dạng:

 • Thảo luận
 • Tương tác
 • Bài tập trải nghiệm
 • Trò chơi
 • Thực hành theo nhóm 2 & 3 thành viên
 • Diễn vai
 • Kết nối
 • Dạy lại
 • Vận dụng và xử lý tính huống thực tế trong khóa học
 • Chương trình được triển khai theo nguyên tắc độc quyền 3V: Vui vẻ – Vận động – Vận dung
 • Thời lượng: 2 ngày (16 giờ/ 4 buổi)

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 


Phần 1 – WHAT 

HUẤN LUYỆN LÀ GÌ?

Phần 2: WHY 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

Phần 3: WHO  

ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN VÀ ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP

Phần 4: HOW +1

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TRÊN CÔNG VIỆC – ON THE JOB TRAINING

HOW +2

NGUYÊN TẮC PHẢN HỒI VÀ CÁC KỸ THUẬT PHẢN HỒI LÀM GIA TĂNG ĐỘNG LỰC

HOW +3

NGUYÊN TẮC PHẢN HỒI VÀ CÁC KỸ THUẬT PHẢN HỒI LÀM GIA TĂNG ĐỘNG LỰC

HOW +4

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN – GROW COACHING VÀ CÁC KỸ NĂNG LIÊN QUAN

Phần: 5 WHEN/ WHERE

LẬP KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ


VMP Training có tổ chức dành cho doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public)

Hotline Tư Vấn: 1800 6981

 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700