Sales/ Field Coaching Skills

KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

“Sự thành công của bất kỳ tổ chức mãi vụ nào điều phù thuộc vào những nhân viên bán hàng có khả năng và được huấn luyện tốt”

 

MỤC ĐÍCH:


 • Nhằm hệ thống kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện và kèm cặp nhân viên trên thị trường
 • Cung cấp những kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát huy năng lực của đội ngũ bán hàng
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng về huấn luyện và phát triển đội ngũ, xây dựng tinh thần nhóm, xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung.

 

MỤC TIÊU


Sau khóa học, học viên sẽ đạt được:

 • Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý/ giám sát bán hàng
 • Nhận thức rõ tầm quan trong của huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Nắm rõ nguyên tắc C.O.A.C.H trong huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Thực hành được 04 mô hình huấn luyện phổ biến cho từng đối tượng và tình huống cụ thể
 • Áp dụng được 03 cách phản hồi xây dựng giúp nhân viên chủ động giải quyết công việc
 • Tạo động lực tích cực với nhân viên
 • Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung

 

PHƯƠNG PHÁP


 • Suy ngẫm -> rút ra bài học từ trải nghiệm/ kinh nghiệm của người học
 • Tương tác, thảo luận và thực hành
 • Ví dụ minh họa và bài tập nhóm
 • Trò chơi liên quan

 

THỜI LƯỢNG & ĐỐI TƯỢNG


 • Chương trình được thiết kế 02 ngày (04 buổi)
 • Chương trình thiết kế dành cho Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng, những ai muốn hệ thống lại những kiến thức và kinh nghiệm giám sát.

 

LỊCH TRÌNH


8:30  – 10:30 Vai trò của người quản lý hiệu quả trong việc phát triển đội ngũ

 • Thỏa thuận danh dự + mục tiêu khóa học
 • Vai trò giúp người khác thành công để người quản lý thành công hơn
 • Khái niệm và tầm quan trọng của huấn luyện và kèm cặp trong việc phát triển đội ngũ và kinh doanh bền vững

10:30 – 10: 45 Giải lao

10:45 – 12:00 Nguyên tắc COACH

 • Nắm bắt tâm lý và mức độ tiếp thu của nhân viên
 • Các nguyên tắc khi huấn luyện nhân viên
 • Giao tiếp hiệu quả và tạo môi trường để huấn luyện nhân viên thành công

12:00 -13:30 Ăn trưa

13:30 – 15:30 Phân bổ thời gian huấn luyện và kèm cặp với từng loại nhân viên

 • Phân loại nhân viên
 • Phân bổ thời gian hiệu quả
 • Theo dõi tiến độ phát triển năng lực của nhân viên
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân viên

15:30 – 15: 45 Giải lao

15:45 – 16:45 Phương pháp huấn luyện trên công việc

 • Mô hình EDIC
 • Mô hình GROW
 • Mô hình ABCD
 • Mô hình PHL – Coke

Thực hành

16:45 – 17:30 Ôn tập + Q & A

8:30  – 10:30 Phản hồi và tạo động lực

 • Nguyên tắc phản hồi để tạo động lực.
 • Các kinh nghiệm và kỹ thuật nhận biết dấu hiệu cần phản hồi
 • Sử dụng ngôn từ trong huấn luyện để tạo động lực tích cực với nhân viên
 • Công thức phản hồi SOW, SOWA, AID, STAR…

10:30 – 10: 45 Giải lao

10:45 – 12:00 Xây dựng nhóm và phát triển nhân viên với KASH

 • Hiểu về 4 yếu tố thành công KASH
 • Phương pháp biến quy trình đã học thành hành vi

12:00 -13:30 Ăn trưa

13:30 – 15:30 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho nhân viên

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho nhân viên
 • Mô hình động lực- thái độ- kết quả
 • 20 cách tạo động lực cho nhân viên

15:30 – 15: 45 Giải lao

15:45 – 16:45 Thực hành và rút kinh nghiệm

 • Thực hành với nhân viên tại đia bàn (phương án 1)
 • Thực hành nhóm 3 người luân phiên tại lớp (phương án 2)
 • Đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng

16:45 – 17:30  Lập kế hoạch áp dụng

VMP Training có tổ chức dành cho doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public) – Hotline Tư Vấn: 1800 6981

 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700